W jakiej formie są OSiR – y?

Coraz więcej ośrodków sportu i rekreacji decyduje się na zmianę formy prawnej działalności. Jakie niesie to za sobą konsekwencje i jak wpływać będzie na przyszłość administrowanych przez nie obiektów sportowych?
 

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy JANUSZA KOPANIAKA, Dyrektora Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Większość z około czterystu funkcjonujących w Polsce samorządowych ośrodków sportu i rekreacji ma formę prawną zakładu budżetowego. Jednak ostat nimi laty obserwujemy nasilający się trend, który z punktu widzenia efektywności gospodarowania OSiR-ów jest niepokojący. Chodzi o coraz częstsze zamiany istniejącej formy prawnej zakładu budżetowego na jednostkę budżetową, czyli jednostkę organizacyjną samorządu lokalnego, funkcjonującą w 100% w oparciu o środki publiczne.

Zakład budżetowy, zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych, 50% swoich wydatków musi pokrywać ze środków, które zarabia na rynku, czyli najczęściej ze sprzedaży świadczonych usług oraz z dzierżawy i wynajmu obiektów, znajdujących się pod kuratelą danego OSiR-u. W przypadku jednostek budżetowych następuje pełne uzależnienie realizacji misji od kwoty dofinansowania ze strony samorządu.

Do niezwykłej rzadkości wśród polskich ośrodków sportu i rekreacji należy forma prawna spółki miejskiej. Wprawdzie w ostatnich latach powstało w naszym kraju kilka takich spółek, ale są one wyposażane przez nadzorujące je samorządy lokalne w obiekty dodatkowe, nie mające wiele wspólnego ze sportem, a więc z podstawową misją OSiR-ów. Do obiektów takich należą między innymi hale targowe czy wysypiska śmieci, których eksploatacja przynosi na tyle wysokie zyski, że można za ich pomocą pokryć w całości zapotrzebowanie na usługi sportowe.

Zapotrzebowanie na bazę sportową, jaką dysponują OSiR-y, ze strony stowarzyszeń kultury fizycznej, a także spółek zajmujących się sportem kwalifikowanym, jest olbrzymie. Dzieje się tak dlatego, że obiekty sportowe administrowane przez poszczególne ośrodki sportu i rekreacji, stanowią najczęściej doskonałą bazę zarówno treningową, jak i do organizacji zawodów oraz meczową dla zawodników i drużyn sportowych reprezentujących te podmioty. Problemem pojawiającym się przy tego rodzaju współpracy jest kwestia tego kto powinien pokryć koszty utrzymania bazy sportowej np. użytkowanej przez klub sportowy, będący prywatną spółką. Dziś w wielu przypadkach wy datki takie pokrywane są przez samorządy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku aren sportowych mamy najczęściej do czynienia z obiektami energochłonnymi – tym bardziej kosztownymi, im większe są obiekty sportowe budowane obecnie w Polsce. Z pewnością kwestia utrzymania bazy sportowej OSiR-ów, użytkowanej przez reprezentantów sportu kwalifikowanego, wymagać będzie w najbliższej przy szłości nowych regulacji. 

Więcej na stronie: http://esportplus.pl/index.php?act=article&sub=view&id=8287

Artykuł pochodzi ze strony Wydawnictwa PWB MEDIA; www.esportplus.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.