Jakub Polak

ur. 12.12.1992 w Toruniu.

 

Absolwent Ochrony Dóbr Kultury, specjalność konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Za pracę magisterską pt.: “Nowa gazownia miejska w Toruniu, jej historia i problematyka konserwatorska”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Waldemara Affelta otrzymał I nagrodę w XXV Konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na prace magisterskie i dyplomowe o tematyce toruńskiej w kategorii historia sztuki.

 

Podczas studiów odbył staż w muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w ramach projektu "UMK w Europie 2020”, a także wziął udział w warsztatach: „THE INFLUENCE OF FORMER MILITARY BUILDING ON THE URBAN LANDSCAPE (Florence, March 6-13, 2016)”, organizowanych przez fundację Life Beyond Tourism i UNESCO.

 

W minionych latach Jakub Polak w duecie z Marcinem Ceglarskim podejmował badania naukowe, których rezultaty prezentowali na sesjach organizowanych przez SHS w Toruniu. Poniższe referaty ukazały się drukiem w wydawnictwach pokonferencyjnych:

  • “Dom przy ul. Bydgoskiej 32-jego historia i próba analizy przekształceń”
  • ”Nowa Gazownia Miejska w Toruniu”
  • “Wilhelmstadt dawniej i dziś. Słów kilka o adaptacji dawnych obiektów militarnych do współczesnych celów”
  • “Modernistyczny budynek szkoły na Stawkach”

W przygotowaniu do druku znajduję się artykuł: „Kościoły dla mieszkańców osiedli z wielkiej płyty. Analiza porównawcza szaty architektonicznej kościołów pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i pw. Matki Bożej Królowej Polski|”

 

Na przestrzeni ostatnich lat brał także udział w pracach konserwatorskich następujących obiektów: gotyckich kościołów w Przecznie Okoninie i Bierzgłowie, wieży bramnej Zamku Bierzgłowskiego, neogotyckiego kościoła parafialnego w Wysinie, murów obronnych krzyżackiego zamku w Olsztynie, kościoła farnego w Bartoszycach, średniowiecznego muru kamiennego na terenie cmentarza w Szestnie.

 

W obszarze jego zainteresowań badawczych leży architektura, szczególnie XX-wieczna, dziedzictwo techniki, historia dawnych technik budowlanych, ochrona dziedzictwa. Obecnie współpracuje z firmą konserwatorską i z fundacją IRSIE.

 

W wolnym czasie reprezentuje Toruński Klub Futbolu Stołowego, na piłkarzykowych turniejach w Polsce i Europie. Jest miłośnikiem sztuki, zarówno współczesnej, jak i tej z wieków minionych.

 

Jakub Polak born 12.12.1992 in Toruń.

 

Graduate of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland (MA, Protection of cultural heritage, architecture conservation).

His master thesis entitled “New municipal gasworks in Toruń, its history and conservation issues”, written under direction of Waldemar Affelt (Doc., Eng.), won a first prize (category: art history) in the XXVth annually competition concerned about city Toruń, organized by the association called “Towarzystwa Miłośników Torunia”.

 

During his studies, Jacob has completed an internship in Warmia and Mazury Museum in Olsztyn, Poland. (UMK in Europe 2020 Project). Moreover  he has participated in workshop entitled: “THE INFLUENCE OF FORMER MILITARY BUILDING ON THE URBAN LANDSCAPE (Florence, March 6-13, 2016),, organized by Life Beyond Tourism foundation and UNESCO.

 

In past years, Jacob, together with Marcin Ceglarski, has taken few researches, which results, they presented on series of conferences organized by association “Art History Society of Toruń”. Group of articles below, were published in post-conference publications:

 

“House on Bydgoska 32 street, its history and modification analysis.”

”New municipal gasworks in Toruń”

” Wilhelmstadt district. Few words about adaptation of former prussian military buildngs.”

Modernist building of school in Toruń, Stawki district.

 

Churches for low-rise habitants of Toruń. Comparison of two modern churches in Torun.

 

During past few years, Jacob has taken part in preservation works of following historical objects: gothic churches located in Przeczno, Okonin and Bierzgłowo, entrance-tower of teutonic castle in Zamek Bierzgłowski, neogothic parochial church in Wysin, defence wall of teutonic castle in Olsztyn, parish church in Bartoszyce, medieval stone wall at churchyard in Szestno.

 

In his research, he’s mainly focused on architecture, especially from 20th century, (post)industrial heritage, history of old building-techniques and heritage preservation. Currently he’s working as restorer and associate of IRSIE foundation.

 

In private Jakub Polak is representing Toruń’s Table Soccer Association, on tournaments  

in Poland and all over the Europe as well. He is big fan of art, bothly the modern, and those from past ages.  

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.