Michał Koskowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykładowca, badacz i konsultant specjalizujący się w nowatorskich badaniach w obszarze wspólnym dla ekonomii, dziedzictwa kulturowego, oraz turystyki. Doświadczony redaktor, indekser i recenzent, doradca organizacji pozarządowych, akademicki mentor, promotor prac dyplomowych, współorganizator licznych konferencji, oraz tłumacz języka angielskiego. Naukowo i prywatnie, w sposób multidyscyplinarny zainteresowany zagadnieniami związanymi z ochroną zabytków, tożsamością kulturową, oraz zrównoważonym rozwojem.

Uczeń ‘warszawskiej piątki’, czyli V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego, na profilu kulturowo-językowym, a następnie absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej (rocznik 2001) na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, ze specjalnością w Gospodarce Turystycznej. Współzałożyciel i pierwszy v-ce prezes Koła Naukowego Turystyki na SGH, gdzie piastował również funkcję redaktora Działu Turystycznego w studenckim miesięczniku ‘Magiel’. Dwukrotny beneficjent stypendium naukowego SGH za szczególne wyniki w nauce. Jako student schodził polskie Beskidy jako aktywny członek Klubu Turystycznego ‘Tramp’, a zainteresowania historyczne realizował jako redaktor działu poświęconego obyczajom szlacheckim w XVII w. w e-zinie ‘Inkluz’.

Asystent, oraz uczestnik studium doktoranckiego w Instytucie Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie kilkukrotnie uczestniczył w procesie rekrutacyjnym jako Asystent-Specjalista. Będąc miłośnikiem historii i architektury, koordynował w Instytucie Turystyki AWF projekt badawczy ‘Zamki jako szczególny element krajobrazu kulturowego’. W tym samym czasie odebrał szlify akademickie jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP na Solcu, gdzie w latach 2003-4 realizował autorskie wykłady z Turystyki Kulturowej i Pedagogiki Czasu Wolnego. Jako instruktor rekreacji ze specjalnością ‘surwiwal’ i propagator filozofii ‘bushcraftu’, prowadził również liczne obozy wędrowne i zadania terenowe dla studentów.

Po wejściu Polski do UE rozpoczął studia doktoranckie w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii, gdzie na Wydziale Nauk Humanistycznych uzyskał w 2013 r. tytuł Doctor of Philosophy (PhD), broniąc pracę doktorską z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym na przykładzie architektury obronnej. Dziewięcioletni pobyt na Wyspach Brytyjskich zakończył w Szkocji jako tłumacz i doradca środowisk emigracyjnych, pracując zarówno dla władz lokalnych, jak i organizacji pozarządowych, a także jako redaktor-freelancer dwujęzycznego, polsko-angielskiego miesięcznika. W uznaniu integralności zawodowej i postawy osobistej zaproszony w 2009 r. do Rotary International Club of Inverness, jako pierwszy członek polskiego pochodzenia. Od 2010 r. członek Forum UNESCO ‘University and Heritage’, Ludwig von Mises Institute, a od 2013 r. Association of Critical Heritage Studies.

Od 2013 r. wykładowca Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, a przez pewien czas również Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, uczestnik międzynarodowego programu mentorskiego w Grupie Uczelni Vistula, promotor prac licencjackich i magisterskich, wykładowca Studium Podyplomowego dla nauczycieli turystyki, hotelarstwa i gastronomii. W 2016 r. powołany na stanowisko Sekretarza Redakcji czasopisma naukowego ‘Problems of Tourism and Recreation’.

W wolnym czasie i w miarę możliwości: żeglarz jachtowy i wspinacz skałkowy, a także miłośnik mikromodelarstwa. Włada biegle językiem angielskim, nie najgorzej również niemieckim i włoskim, szczątkowo rosyjskim, a w razie potrzeby potrafi spuentować klasyczną łaciną.

 

 Lecturer, researcher and consultant specialising in unorthodox explorations at the cross section of economics, heritage studies, and tourism. Experienced journal & magazine editor, indexer and reviewer, advisor at non-governmental organisations, academic mentor and thesis supervisor, co-organiser of numerous conferences and seminars, and English language interpreter. Professionally and privately involved in multi-disciplinary studies of heritage protection, cultural identity and sustainable development.

Graduate of the ‘Warsaw five’, i.e. the 5th High School of Ks. Józef Poniatowski, with majoring in cultures and languages. Obtained his Master degree at Warsaw School of Economics (year 2001) in International Economic and Political Relations, with an additional Postgraduate Diploma in Tourism Economy. Co-founder and the first vice-president of the Student Scientific Society of Tourism at Warsaw School of Economics, also a Tourism Editor at Magiel, a students’ monthly. Holder of two Academic Excellence Scholarships. An active member of Tramp, a Students’ Hiking Club, walked up and down the Polish Beskidy Mountains; also a volunteer Editor of a section devoted to the history of the Polish 17th c. nobility in an e-zine Inkluz.

 

After graduation worked as an University Assistant and joined a postgraduate degree course at the Tourism Institute of the Warsaw Academy of Physical Education, where he also participated in the student enrolment process as an Assistant Admissions Officer. As a history and architecture amateur, he co-ordinated, together with Professor Anna Pawlikowska-Piechotka, a research project ‘Castles as a particular element of the cultural landscape’. His academic teaching ‘baptism of fire’ involved independent modules in Cultural Tourism and Pedagogy of Leisure taught at Higher School of Pedagogy in Warsaw in 2003-2004. During his time at the Academy of Physical Education obtained a patent as a Recreation Instructor with specialty in ‘bushcraft’, and thereafter led several stationary and expedition camps and field tasks for students as a Survival Instructor.

After Poland joined the European Union, took up doctoral studies at Newcastle University in Newcastle upon Tyne in England. In 2013 obtained the degree of a Doctor of Philosophy in Heritage Management by submitting and defending a thesis about historic defensive and residential architecture in Poland. Completed his nine-year long stay in the UK as a court interpreter and migrant community advisor in Scotland, working for both the public and the third-sector institutions, and a freelance editor of a bi-lingual Polish-English newspaper. In recognition of his professional and personal integrity invited in 2009 to join Rotary International Club of Inverness, as the club’s first member of Polish origin. Since 2010 member of the Forum UNESCO ‘University and Heritage’ and the Ludwig von Mises Institute, and since 2013 of the Association of Critical Heritage Studies.

In 2013 re-launched his academic teaching career as a Lecturer at Warsaw School of Tourism and Hospitality Management – part of the Vistula Group of Universities - and for some time also worked as an Assistant Professor at Higher School of Economics in Wrocław. In the same year joined Association for Research, Development and Promotion of Tourism. While at Vistula, got involved as a supervisor of a number of Bachelor and Master theses, and as a Mentor Teacher in a programme aimed at helping fresh students from faraway countries settle in Poland and at the University; also joined a postgraduate course for teachers of tourism, hospitality and catering as a lecturer. In 2016 called up for the post of a Secretary of the Editorial Board of an academic journal Problems of Tourism and Recreation.

In his spare time – of which there is not much left, unfortunately – enjoys yachting, rock climbing and building micro-scale models. Lives in the mountains, where he and his wife are setting up a permaculture garden.

Fluent speaker of English, intermediate of German and Italian, basic of Russian, occasionally able to riposte in Latin. 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.