Renata Lesner - Szwarc

Renata Lesner-Szwarc - indonezjanistka, etnolożka, choreolożka, edukatorka i wykładowczyni akademicka. Studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W ramach stypendiów Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji studiowała w Instytucie Sztuk Indonezjskich (Institut Seni Indonesia) w Surakarcie (taniec i muzyka tradycyjna wyspy Jawy) i Uniwersytecie Jedenastego Marca (Universitas Sebelas Maret) w Surakarcie (język indonezyjski) oraz Uniwersytecie Edukacji Genesha (Universitas Pendidikan Genesha) w Singaraji (język indonezyjski i kultura Bali).

Ukończyła w Instytucie Choreologii w Poznaniu szkolenie (program: analiza ruchu, zapis graficzny metodą Labana, rekonstrukcja tańców) w zakresie stopnia podstawowego i zaawansowanego, oraz Letnią Szkołę Studiów Indonezjanistycznych na Uniwersytecie Indonezja w Dżakarcie. Badania terenowe w Indonezji prowadzi od 2001 roku. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnej Nusantary, przeobrażeń tradycji tanecznych Indonezji, polityki kulturowej krajów Nusantary oraz turystyki kulturowej Jawy i Bali. Oprócz tego realizowała kilka projektów badawczych między innymi na Kaszubach, Podlasiu, Białorusi i Singapurze. Efekty badań oraz swoje pasje przedstawia między innymi w publikowanych artykułach, w ramach różnych zajęć i warsztatów na kilku kierunkach na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym etnologii, studiach wschodnich, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w studium podyplomowym "Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki" w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie, Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Dziecięcym w Toruniu oraz licznych konferencjach, prelekcjach naukowych i popularnonaukowych w całej Polsce i za granicą.

Od 16 lat prowadzi autorskie zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji międzykulturowej, edukacji regionalnej, a także warsztaty artystyczne, taneczne i teatralne, które dotychczas odbyły się w przedszkolach, szkołach i innych placówkach kulturalno-edukacyjnych w Polsce: Warszawie, Toruniu, Pucku, Redzie, Olsztynie, Żorach, Krakowie, Aleksandrowie Kujawskim i Wejherowie oraz w Indonezji: Surakarcie, Yogyakarcie, Singaraji.

Członkini Polskiego Forum Choreologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2012 roku pełni funkcję sekretarza w PTL/OT). Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Polsko-Indonezyjskiego "Sahabat", w którym pełni funkcję wiceprezesa. Współzałożycielka i sekretarz Zarządu Fundacji VERDA. Pomysłodawczyni i organizatorka Konferencji Studiów Indonezjanistycznych, które odbywają się cyklicznie od 2010 roku.

Z zamiłowania tancerka. Ukończyła Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku; przez 10 lat tańczyła w Zespole Baletowym „Alga”. Jako tancerka współpracowała z Warszawską Grupą Gamelanową, wykonując tańce tradycyjne Jawy. Finalistka plebiscytu „Kobieta z Pasją” 2014/2015 w plebiscycie "Expresu Bydgoskiego" i "Nowości - Dziennik Toruński".


RENATA LESNER-SZWARC - indonesianist, ethnologist, choreologist, educator and academic teacher. She studied on Nicolaus Copernicus University in Toruń, Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw and WSB University in Toruń. As part of the scholarship of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia she studied in Institute of Indonesian Art (Institut Seni Indonesia) in Surakarta (dance and traditional music of Java Island), Sebelas Maret University (Universitas Sebelas Maret) in Surakarta (Indonesian language) and Genesha University of Education (Universitas Pendidikan Genesha) in Singaraja (Indonesian language and Balinese culture). She finished training (basic and advance level) in Institute of Choreology in Poznań (program: movement’s analyses, labanotation, dance’s reconstruction) and Summer School of Indonesian Studies on University of Indonesia in Jakarta. She has over 14 years’ experience in field work in Indonesia. Her main research interests revolve around contemporary Nusantara, transformation of traditional Indonesian dance, cultural policy of Nusantara countries and cultural tourism of Java and Bali. In addition, she implemented several research projects, among other things in Kashubian region, Podlasie region, Belarus and Singapore. Effects of her field work and research she presents in articles, during lectures and workshops in several departments on Nicolaus Copernicus University (ethnology, east studies), Warmia-Mazury University in Olsztyn, postgraduate studies:„Politic and culture in countries of Asia and Africa” in Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences in Warsaw, Torunian University of Third Age and University of Children in Toruń and during numerous conferences, lectures in Poland and beyond. She has over 16 years of experience in field of education and intercultural workshops, art workshops, regional education for children and youth in kindergartens, schools and various educational and cultural institutions Poland (Warsaw, Toruń, Puck, Reda, Olsztyn, Żory, Krakow, Aleksandrów Kujawski and Wejherowo) and Indonesia (Surakarta, Yogyakarta, Singaraja). She is a member of Polish Forum of Choreology and Polish Ethnological Society. She is co-founder of Polish-Indonesian Society “Sahabat” and VERDA Foundation; initiator and organizer of Conferences of Indonesian Studies which held regularly since 2010. From passion dancer. She graduated from the National Music School in Puck (balet class); for 10 years she danced in the ballet group "Alga". As a dancer she has worked with the Warsaw Gamelan Group performing traditional dances of Java. Finalist of plebiscite"Woman of Passion" in the 2014/2015 (competition of "Expres Bydgoszcz" and "News – Daily magazine of Toruń."

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.