MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRAKTYCZNO-NAUKOWA LOVEROWER W RAMACH PROJEKTU "BIKE ENCOUNTERS"

 LOVEROWER czyli turystyka rowerowa i rower jako środek transportu, komunikacji, sportu i rekreacji

 

 Szanowni Państwo,

W imieniu współorganizatorów – Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji oraz Katedry Kultury Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

zapraszamy do uczestnictwa w I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z CYKLU >TURYSTYKA SPORTOWA<” pt. LOVEROWER czyli turystyka rowerowa i rower jako środek transportu, komunikacji, sportu i rekreacji”, realizowanej również w ramach projektu „Bike Encounters - Encourage social inclusion and equal opportunities in sport” w programie Erasmus+, którego liderem jest Federazione Italiana Tempo Libero (Włochy), a partnerami Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Polska) i Fundacion Red Deporte Y Cooperation (Hiszpania).

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Toruniu w dniu 15 maja 2020 roku, pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – prof. dra hab. Marka Kejny oraz Prezesa Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji – dra Kazimierza Walucha.

Do udziału w konferencji zapraszamy środowiska akademickie, naukowo-badawcze oraz praktyków zajmujących się problematyką turystyki rowerowej, zwłaszcza w kontekście jej kulturowego, społecznego i gospodarczego wykorzystania. Ponadto, zapraszamy także przedstawicieli samorządu regionalnego, lokalnego, organizacji turystycznych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych instytucji branżowych i osób związanych z turystyką, rekreacją rowerową i rowerami, do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Konferencja ma stanowić także platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań naukowców oraz praktyk instytucji branżowych i indywidualnych, realizowanych w całej Europie i Polsce, również w kontekście historycznym i społecznym.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Komunikacie nr 1 oraz na stronie internetowej, które zostaną udostępnione na początku 2020 roku. Pozostałe szczegóły związane z organizacją i programem konferencji zostaną zamieszczone w kolejnych komunikatach.

Jeszcze raz zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w tym naukowo-praktycznym wydarzeniu.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: Dr Olga Smoleńska - olgasmolenska@umk.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Dr hab. prof. UMK Radosław Muszkieta - muszkieta@umk.pl

 

Dear Sir or Madam,

On behalf of the co-organizers -Institute for the Development of Sport and Educationand Department of Sport Science at FacultyofEarth Sciences and SpatialManagmentat Nicolaus Copernicus University in Torun(Poland),

We invite you to participate inthe 1st INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE CYCLE>SPORTS TOURISM<entitled "LOVEBIKE-cycling and bicycle as a means of transport, communications, sport and recreation", implemented the project "Bike Encounters -Encourage social inclusion and equal opportunities in sport" in the Erasmus+Program, led by the Federazione Italiana Tempo Libero (Italy) and partners Institute for the Development of Sport and Education (Poland) and the Fundacion Red Deporte Y Cooperation (Spain).

The conference will be held at the Faculty of Earth Sciences and SpatialManagment in Torun on 15 May 2020, under the auspices of the Dean of the Faculty of Earth Sciences and Spatial Managment –Prof.MarekKejna and President of the Institute of Sport Development and Education -PhD Kazimierz Waluch.

To participate in the conference invited academia, research and practitioners dealing with cycling, especially in the context of its cultural, social and economic use. In addition, we also invite representatives of the regional government, local tourism organizations and sports and recreational facilities, and other professional institutions and people connected with tourism, recreation and cycling bikes, to exchange experiences and good practices.

The conference will also provide a platform for the exchangeof knowledge, experience and the latest research results of scientists and practices in the industry and individual implemented throughout Europe and Poland, also in the historical and social context.

Those interested in participating in the conference, please refer to the information contained in the Communiqué No. 1 and on the website, which will be made available at the beginning of 2020 years. Other details related to the organization and program of the conference will be included in subsequent communications.

Once again, we invite and encourage you to participate in this scientific and practical event.

President of the Organizing Committee: PhD Olga Smoleńska - olgasmolenska@umk.pl

Chairman of the Scientific Committee: Prof. Radosław Muszkieta - muszkieta@umk.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.