Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sport & Tourism: Kaliningrad 2014,

Sport & Tourism: Administration and Development STAD 2014

International Conference, Kaliningrad 11th December 2014

 

Спорт и Туризм: Администрирование и Развитие СТАР 2014

Международная Конференция, Калининград 11 декабря 2014 г.

 

Uniwersytet imienia Immanuela Kanta w Kaliningradzie

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową Sport & Tourism:

Adminstration and Development STAD 2014, która odbędzie się 11 grudnia w Kaliningradzie,

Zapraszamy badaczy i osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką zarządzania i rozwoju turystki oraz sportu, zarówno w wymiarze narodowym i trangranicznym. Celem konferencji jest propagowanie nowoczesnych poglądów i zintegrowanych praktyk w rozwiązywaniu problemów kultury fizycznej, sportu i turystyki z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych (w kontekście międzynarodowym). Konferencja w zamierzeniu ma mieć charakter interdyscyplinarny. Organizatorom zależy na udziale przedstawicieli nauk o życiu a także nauk społecznych: nauki o zarządzaniu, politologów pedagogów, socjologów, psychologów itp. oraz praktyków zajmujących się rozwojem sportu i turystki z ramienia administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców a także innych osób zainteresowanych tematyką konferencji.

Konferencja będzie się odbywać 11 grudnia w godzinach od 10.00 do 17.00 w budynkach Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie.

Językami konferencji będą rosyjski i angielski.

 

Cele konferencji:

 1. Rozbudzanie zainteresowania kulturą fizyczną w społeczeństwie;
 2. Organizacja wypoczynku, turystyki i rekreacji poznawczej;
 3. Kształcenie zapotrzebowania na aktywności fizyczną w każdym wieku;
 4. Tworzenie pozytywnego stosunku do ćwiczeń fizycznych i aktywnych form spędzania czasu;
 5. Identyfikacja najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych sportowców i wykorzy-stanie ich potencjału do rozwiązywania aktualnych problemów sportu i wychowania fizycznego;
 6. Zaangażowanie studentów w działalność badawczą;

 

Tematy sesji:

 1. Problemy wzmacniania odporności organizmu i ochrony stanu zdrowia uczniów
  z wykorzystaniem sportu i turystyki;
 2. Wykorzystanie zajęć sportowych w zapobieganiu zachowań antyspołecznych wśród młodych ludzi;
 3. Problemy kształcenia pracowników w dziedzinie sportu, turystyki i kultury fizycznej;
 4. Problemy medyczno - biologiczne kształcenia sportowego obecnych i potencjalnych sportowców;
 5. Praca zintegrowanych grup naukowych w dziedzinie sportu rekreacji i turystyki;
 6. Sport, rekreacja i turystyka jako sposób na rehabilitację osób niepełnosprawnych;
 7. Bezpieczeństwa pracy w sporcie i turystyce;
 8. Zewnętrzne finansowanie projektów transgranicznych i transnarodowych w obszarze turystyki i rekreacji;

 

Komitet naukowy konferencji:

 1. Makeeva Vera Stepanovna, professor, Chief Of Chair on tourism, recreation and sport, Doctor of educational science, Orel State Technical University;
 2. Żyśko Jolanta, dr hab. Professor SGTiR, Rector General School of Tourism and Recreation in Warsaw;
 3. Danilewicz Wioleta, dr hab Professor UwB, Associate Dean of Faculty of Pedagogy and Psychology University in Bialystok;
 4. Pelmenev Victor, Doctor, Professor, Dean, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad;
 5. Evseev Sergei Petrovich, Doctor of Pedagogy, Professor, Director of the Department of Science, Innovation and Education, Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy of Russia, Moscow;
 6. Gorelov Alexander Aleksandrovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Federal State Scientific Establishment "Institute of Socialization and Education" of Russian Academy of Education, Moscow;
 7. Nikitin Nikita, Assosiate professor, Ph.D, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad;
 8. Sosnowski Tomasz, Doctor of Pedagogy, Faculty of Pedagogy and Psychology University in Bialystok;
 9. Waluch Kazimierz, Doctor, Director of Institute of Tourism, President of Institute of Development Sport and Education, Warsaw;

 

Opłaty:

Podstawowa opłata konferencyjna wynosi: 410 zł i obejmuje wydanie artykułu w jednym z dwóch recenzowanych czasopism rosyjskich, w zależności od tematu artykułu. Osoby, które zdecydują się na przyjazd do Kaliningradu proszone będą o wniesienie dodatkowej opłaty za catering w trakcie konferencji – 80 zł a także, fakultatywnie, opłaty za uroczystą kolację w wysokości 120 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji:

61 1160 2202 0000 0002 0529 5938.

z dopiskiem STAD 2014

Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do 1 grudnia 2014 r.

 

Publikacje:

Publikowane będą artykuły w języku rosyjskim i angielskim, po otrzymaniu pozytywnych recenzji. Przyjmowane będą teksty w wymiarze 12- 14 stron. Uczestnicy konferencji, którzy będą chcieli opublikować referat są proszeni od przesłanie do organizatora konferencji krótkiego streszczenia artykułu w języku angielskim (do 500 znaków) w terminie do 1 grudnia 2014 roku. Abstrakty zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Termin dostarczenia artykułów do publikacji to 1 luty 2015 roku.

Poniżej linki do stron internetowych w/w wydawnictw:

Wymagania edytorskie wydawnictwa Zdorovje chelovieka znajdują się na stronie czasopisma.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będą nadsyłane na bieżąco. Po ustaleniu, uczestnikom zostanie przesłany szczegółowy program konferencji.

 

Zgłoszenia:

Karty zgłoszeniowe i streszczenia prosimy przesyłać poczta elektroniczną na adres:

konferencja@sportinstytut.eu

Obsługą uczestników z Polski zajmuje się współorganizator konferencji

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 1/15,

00-654 Warszawa NIP 701-032-74-27.

 

Sekretariat konferencji mieści się w Białymstoku.

Adres do korespondencji: ul. Brukowa 28 lok. 8 15- 889 Białystok

E- mail: konferencja@sportinstytut.eu

Sekretariat konferencji ze strony polskiej:

Konrad Górnicki tel.+ 48 691 401 291

Kateryna Bodashkina konferencja@sportinstytut.eu

 

Organizatorzy nie pośredniczą w procesie przyznawania wizy do Rosji (oprócz wyrobienia niezbędnych zaproszeń ze strony rosyjskiej) jak i rezerwacji noclegu. Poniżej zamieszczamy propozycję hoteli, w których mogą Państwo rezerwować pokoje.

Procedura przyznawania WIZ do Rosji znajduje się pod tym linkiem.

W celu wyrobienia zaproszenia prosimy o przesłanie skanu paszportu oraz skanu zaświadczenia z miejsca pracy. 

 

Pliki do pobrania:

Konferencja - Informacje

Zgłoszenie .doc    Zgłoszenie .PDF

Proponowane Hotele w Kaliningradzie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.